Välj kategorin ”Uppgifter” när du ska ge dina elever skoluppgifter. På så sätt är det lätt för besökaren (eleven) att se vilka uppgifter som har getts ut.