Som nämnt i inlägget Unikt för den här mallen kan du välja olika format på dina inlägg. Det ger olika utseenden. Om du väljer formatet ”Bild” kommer endast bilden visas på startsidan.

Gör så här
1. Välj ”Bild” i boxen ”Format”
2. Välj en utvald bild i boxen ”Utvald bild”
3. Publicera inlägget!

Om du går till startsidan av din webbplats kommer nu endast bild synas. Den här texten syns när du går in på det enskilda inlägget det vill säga när du klickar på bilden från startsidan.