Välj kategorin ”Elevarbeten” när elever ska publicera sina skoluppgifter. På så sätt är det lätt för besökaren (läraren, föräldern, släkting) att se vilka skoluppgifter som har gjorts.

Tips!
Om eleverna inte har egna användare till webbplatsen kan de tagga sina arbeten med deras namn (skriv in namn under boxen ”Etiketter” när du publicerar ett inlägg). På så sätt kan besökaren enkelt se vem som har gjort vad genom att klicka på ett namn under ”Kategorier” i sidomenyn.