Demoinlägg: Ett klistrat inlägg

Ett klistrat inlägg ligger alltid längst upp. För att klistra ett inlägg går till Publicera-boxen -> Klickar på ”Redigera” vid synlighet och väljer alternativet ”Klistra det här inlägget”….

Webbstjärnans mallar

Här kan du se alla Webbstjärnans mallar!

Publicera ett filmklipp!

Kanske vill du publicera film på din blogg? Så här lägger du in ett youtube-klipp i ditt blogginlägg! 1. Kopiera länken till din youtubefilm (den du har längst…

Demoinlägg: Elevarbeten

Välj kategorin ”Elevarbeten” när elever ska publicera sina skoluppgifter. På så sätt är det lätt för besökaren (läraren, föräldern, släkting) att se vilka skoluppgifter som har gjorts. Tips!…

Demoinlägg: Uppgift från lärare

Välj kategorin ”Uppgifter” när du ska ge dina elever skoluppgifter. På så sätt är det lätt för besökaren (eleven) att se vilka uppgifter som har getts ut.

Demoinlägg: Elevarbeten

Demoinlägg: Unikt för den här mallen

Den här mallen kommer med temat Fukasawa. För att snyggt presentera bilder behöver du göra dig bekant med boxarna ”Format” och ”Utvald bild”. Format Under format väljer du…

Demoinlägg: Bara text

Att endast publicera text går lika bra!